Pensioenfederatie maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Start van de pagina
Sla de navigatie over, ga direct naar de inhoud

 

 

Woordenboek

Goed pensioenfondsbestuur

In navolging van de modernisering van de corporate governance, met als voorlopig sluitstuk de aanbevelingen van de Commissie Tabaksblat, werd eind 2003 de discussie gestart over de noodzaak van governance in de pensioensector. In opdracht van de toenmalige staatssecretaris van SZW werd een onderzoek gedaan naar de governance van de pensioensector, aangevuld met een serie aanbevelingen. De Minister van SZW heeft de resultaten van het onderzoek in 2005 aangeboden aan de Stichting van de Arbeid, met het verzoek om vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties én vertegenwoordigers van gepensioneerden te komen tot een aanpak voor de discussie over en vormgeving van Pension Fund Governance. In deze aanpak moest ook aandacht worden besteed aan de governance bij rechtstreeks verzekerde regelingen, en aan de samenhang met het rapport van de Commissie Staatsen over al dan niet toegestane activiteiten van pensioenfondsen.
Met de principes voor goed pensioenfondsbestuur wil de STAR bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid van pensioenuitvoerders, door: zorgvuldig bestuur,  verantwoording,  intern toezicht,  deskundigheid, openheid en  communicatie.

Engels: Pension fund governance