Meerdere moties aangenomen over btw en Europees pensioenbeleid

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 18 april 2017 meerdere moties aangenomen naar aanleiding van een debat over pensioenbeleid in relatie tot de EU. De Pensioenfederatie juicht toe dat de Kamer nader geïnformeerd wil worden over de verschillen in toepassing van de btw-richtlijn.

In de motie Omtzigt wordt het kabinet verzocht om in beeld te brengen op welke wijze elke lidstaat van de Unie omgaat met het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen. En of en in welke gevallen zij daadwerkelijk btw in rekening brengen voor beheersdiensten (administratie en vermogensbeheer) en in welke gevallen er een vrijstelling van toepassing is.

Verder wordt de regering verzocht te rapporteren hoe de Europese Commissie invulling geeft aan het waarborgen van een gelijk speelveld van btw heffing op beheersdiensten van pensioenfondsen in alle lidstaten. Deze informatie en inventarisatie ontvangt de Kamer graag voor 15 juni 2017.

Ook volgt een meerderheid van de Kamer ontwikkelingen op het gebied van Europees pensioenbeleid kritisch. De Europese Commissie zal op verzoek van de Europese ministers van Financiën pensioenstelsels en de financiële houdbaarheid daarvan benchmarken. Benchmarken is goed, maar mag volgens de Kamer niet leiden tot nieuwe Europese Wet –en regelgeving. De volgende moties zijn hierover aangenomen:

 Bron: de Tweede Kamer