Verzamelwet pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft de Verzamelwet Pensioenen op 19 december afgedaan als hamerstuk. Bij de schriftelijke voorbereiding was de Eerste Kamer kritisch over twee onderwerpen.

Ten eerste de plicht voor liquiderende ondernemingspensioenfondsen om een Raad van Toezicht in te stellen. In de nadere memorie van antwoord heeft staatssecretaris Klijnsma laten weten het met de Eerste Kamer eens te zijn dat liquiderende pensioenfondsen gebaat kunnen zijn bij het handhaven van de bestaande governancestructuur. Dat betekende volgens het demissionair kabinet dat de Nederlandsche Bank (DNB) reden heeft om op dit vlak coulant te zijn als een fonds echt binnen afzienbare tijd zal liquideren en een melding tot collectieve waardeoverdracht is gedaan.

Daarnaast vindt de Eerste Kamer dat er iets geregeld moet worden voor gepensioneerden met een lopende uitkering, die geconfronteerd worden met een AOW-gat. Zij hebben nu niet de mogelijkheid om met eigen middelen uit de tweede pijler een AOW-gat op te vullen door herschikking van de hoog-laagconstructie. De Eerste Kamer vindt het wenselijk dat in ieder geval de groep gepensioneerden die in 2016 met pensioen is gegaan deze mogelijkheid krijgt. Minister Koolmees heeft aangegeven hier serieus naar te willen kijken en de wetgeving eventueel aan te passen via de eerstvolgende verzamelwet pensioenen, die alweer voor komend jaar staat gepland.   

De wet zal overigens niet per 1 januari 2018 in werking treden. Inwerkingtreding kan pas plaatsvinden na het verstrijken van de referendabele periode van acht weken.

Bron: Eerste Kamer/de Pensioenfederatie