Bijdrage Pensioenfederatie aan rondetafelgesprek Brexit

De Pensioenfederatie is vandaag genodigd bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Brexit. De commissie Europese Zaken organiseert dit gesprek over de mogelijke gevolgen van Brexit voor diverse sectoren van de Nederlandse economie en maatschappij.

De commissie wil zich hiermee informeren over de belangen van Nederland met het oog op de komende EU-uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

In een position paper schetst de Pensioenfederatie het belang van een ordentelijk proces en het tegengaan van onzekerheden bij de Brexit, de impact op de waarde van investeringen door Nederlandse pensioenfondsen en het verlies van het Verenigd Koninkrijk als bondgenoot in Europa.

Bron: de Pensioenfederatie