Europese aanbevelingen over sustainable finance tonen hoge ambitie

De Europese Commissie en de High Level Expert Groep (HLEG) Sustainable Finance hebben vandaag hun aanbevelingen uitgebracht over de wijze waarop de Europese Unie kan bijdragen aan de ontwikkeling van het meest duurzame financiële systeem ter wereld.

De Pensioenfederatie vindt het positief dat het ambitieniveau hoog is. Op nationaal niveau lopen ook verschillende initiatieven, bijvoorbeeld de totstandkoming van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de pensioensector.

De HLEG stelt acht aanbevelingen voor om tot een duurzamer financieel systeem te komen. Pensioenfondsen spelen ook een nadrukkelijke rol in de plannen. De Nederlandse pensioensector is een van de grootste in Europa. Nederlandse pensioenfondsen en hun deelnemers hebben al sinds jaren hun verantwoordelijkheid opgepakt om hun investeringen op een duurzame manier te doen. In de aanbevelingen is ook aandacht voor het onderzoeken van de deelnemerspreferenties. De governancestructuur van pensioenfondsen leent zich bij uitstek voor dialoog met deelnemers over het beleggingsbeleid. In de praktijk wordt daarnaast al veel gewerkt met deelnemersonderzoeken.

De Pensioenfederatie zal de aanbevelingen nader analyseren en werken aan een reactie richting de Europese Commissie. Een mogelijk aandachtspunt is bijvoorbeeld dat wordt gehint op extra bevoegdheden voor de Europese toezichthouder EIOPA om zich met sustainable finance bezig te houden. Dat roept de vraag op hoe één en ander zich verhoudt met het toezicht door DNB en het Platform Duurzame Financiering.  

Bron: Europese Commissie/HLEG Sustainable Finance/de Pensioenfederatie