Fiche over Actieplan duurzame groei aan Kamer gestuurd

Minister Blok van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een fiche over het Actieplan duurzame groei van de Europese Commissie aan de Tweede Kamer gestuurd.

Dit actieplan heeft de Europese Commissie op 8 maart 2018 voorgesteld ter verduurzaming van het financiële stelsel. In het fiche schetst het kabinet de impact van het actieplan op Nederland. Het actieplan heeft als doel om de financiering van duurzame groei te stimuleren, en daarmee aan te sluiten bij de afspraken uit het akkoord van Parijs inzake klimaatverandering en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN).

Veel pensioenfondsen nemen duurzaamheidsaspecten mee in hun investeringsbeleid. Ook zijn ze transparant over de wijze waarop zij in het beleggingsbeleid rekening houden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Hier bestaat al wet- en regelgeving voor. Onder andere binnen het in 2016 opgerichte platform voor duurzame financiering werken vertegenwoordigers uit de sector, de toezichthouders en de rijksoverheid samen om gezamenlijk te kijken hoe obstakels voor duurzame financiering kunnen worden voorkomen of verholpen. Het kabinet vindt het belangrijk dat pensioenfondsen en financiële instellingen stappen blijven zetten voor een duurzame groei.

De Pensioenfederatie vindt het actieplan een belangrijk initiatief van de Europese Commissie en zal een actieve bijdrage leveren aan de discussie hierover.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Pensioenfederatie