Kamermotie over monitoring diversiteit aangenomen

Vandaag heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Van Weyenberg (D66) aangenomen over de monitoring van diversiteit bij pensioenfondsbesturen.

De minister van SZW heeft bij een recent algemeen overleg pensioenonderwerpen toegezegd met de pensioensector in overleg te treden over maatregelen om de diversiteit te vergroten. De minister rapporteert de uitkomsten van dit gesprek voor de zomer aan de Kamer. In de motie verzoekt de Kamer de regering in dat gesprek de mogelijkheid te bespreken dat wordt gemonitord welke vacatures in pensioenfondsbesturen vrijkomen en bij te houden hoe vaak die vervuld worden door een vrouw of iemand onder de 40 jaar. Ook is er het verzoek om hierover de komende twee jaar halfjaarlijks te rapporteren.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie