Minister Koolmees biedt implementatiewet IORP II-richtlijn aan Tweede Kamer aan

Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn in werking getreden. Vanaf die datum hebben EU-lidstaten 2 jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Minister Koolmees (SZW) heeft vandaag twee wetsvoorstellen aangeboden aan de Tweede Kamer tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de richtlijn in Nederlandse wetgeving. Het gaat om de implementatie van de IORP II-richtlijn (PbEU 2016, L 354) en de implementatie van de mobility of workers richtlijn uit 2014 (PbEU 2014, L 128).

De Pensioenfederatie zal de stukken de komende dagen nader bestuderen. We zullen daarbij speciale aandacht hebben voor de inrichting van de sleutelfuncties en de bepalingen ten aanzien van de informatievereisten.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie