Oproep aan Snel: Behoud pensioenbestemming van miljoenen pensioeneuro’s

Het ministerie van Financiën en de Pensioenfederatie verschillen al langere tijd fundamenteel van mening over de wettelijke noodzaak om btw in rekening te brengen voor pensioenbeheer.

De staatssecretaris van Financiën erkent in een recente brief aan de Tweede Kamer dat pensioenfondsen 21% btw betalen over de beheervergoeding. Dat zijn extra uitvoeringskosten die opgehoest moeten worden door werkend Nederland en niet in de pensioenpot belanden. De staatssecretaris stelt dat het verplicht berekenen van btw los staat van prikkels in relatie tot kostenreductie. Dat bevreemdt de Pensioenfederatie, omdat vrijwel alle inspanningen om kosten te verlagen teniet worden gedaan door een toename aan btw-lasten.

De staatssecretaris geeft aan dat de Europese Commissie bevestigt dat Nederland juist handelt en btw móet opleggen. Uit stukken van de Europese Commissie blijkt echter dat ook zij een rigide onderscheid tussen DB-regelingen wél belasten en DC-regelingen niet belasten onverstandig vindt. De Europese Commissie stelt ‘In any case, the Commission services wish to stress the need to apply the comparability test only according to the criteria defined by the CJEU, and regardless of how funds are classified for regulatory purposes (e.g. DB, DC or hybrids).’ Die interpretatie biedt meer ruimte om pensioendeelnemers te ontzien.

Het is overigens ook logisch dat andere lidstaten niet klagen over het Nederlandse beleid t.a.v. de behandeling van pensioenfondsen. Immers, zij betalen de rekening niet en zien wél ruimte om pensioendeelnemers te ontzien. Het is wat dat betreft jammer dat er geen openheid van zaken wordt gegeven over een landenoverzicht. Het is wel degelijk interessant om te vernemen hoe andere lidstaten omgaan met de zogenoemde comparability test.

De staatssecretaris verzekert de Kamer dat hij zich inzet voor de belangen van Nederlandse pensioenfondsen en een gelijk speelveld binnen Europa. De staatssecretaris heeft de Pensioenfederatie uitgenodigd om aan te tonen dat er ruimte is om pensioenfondsen te ontzien. Van die uitnodiging maken wij graag gebruik.

Bron: ministerie van Financiën / Pensioenfederatie