Toegevoegde waarde aanpassing wet bekostiging financieel toezicht blijft onduidelijk

Minister Hoekstra van het ministerie van Financiën heeft vandaag de kritische vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het kostenkader 2017 en de begroting 2018 van AFM en DNB.

Ook met deze antwoorden is het voor de Pensioenfederatie niet helder wat de noodzaak en toegevoegde waarde is van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019. De Pensioenfederatie heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het oorspronkelijke wetsvoorstel. Wij vinden nog steeds dat sinds het vervallen van de overheidsbijdrage aan het toezicht de parlementaire controle op toezichtkosten een belangrijke vorm van countervailing power vormt om stijgende toezichtkosten te beteugelen. Die controle dient niet te worden beperkt. Voor een uitgebreide reactie verwijzen wij naar de gezamenlijke reacties van de Pensioenfederatie en andere brancheorganisaties uit de financiële sector.