Uniforme rekenmethodiek voor vaststelling risicohouding gepubliceerd

Gisteren heeft minister Koolmees van SZW de ministeriële regeling gepubliceerd over de uniforme rekenmethodiek (URM).

Deze rekenmethodiek dient twee doelen:

  1. Vanaf 1 juli 2018 kan de URM gebruikt worden voor het vaststellen van de risicohouding bij premieovereenkomsten en variabele uitkeringen. Tot 1 januari 2019 kan hiervoor nog de tijdelijke regeling gehanteerd worden die op de website van DNB is gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht een methodiek uit deze ministeriële regeling voor de vaststelling van de risicohouding te gebruiken.
  2. Later zal de URM ook toegepast gaan worden voor het communiceren van scenariobedragen van het te bereiken pensioen. Dit laatste geldt dan voor alle typen regelingen.

Momenteel is de Pensioenfederatie in gesprek met het ministerie van SZW over hoe en waar deze scenario’s getoond moeten gaan worden: op het uniform pensioenoverzicht (UPO) en/of op mijnpensioenoverzicht.nl.

In de regeling staan nu twee rekenmethodieken beschreven. Mogelijk wordt er nog een derde rekenmethodiek aan toegevoegd.

Bron: Ministerie van SZW / Pensioenfederatie