Fundamenteel verschil van inzicht over toenemende btw lasten blijft

Met de reactie van 2 oktober 2018 reageert de staatssecretaris van Financiën op Kamervragen van 18 juli 2018 die mede naar aanleiding van een artikel in Pensioen Pro zijn gesteld. De Pensioenfederatie constateert dat de pensioensector en de staatssecretaris nog steeds fundamenteel van inzicht verschillen over de mogelijkheden om pensioengeld niet onnodig te belasten met btw.

De Pensioenfederatie ziet een duidelijke inconsistentie in de beantwoording van de Kamervragen. Enerzijds wordt gesteld dat er vanwege een uitspraak van de Hoge Raad uit december 2016 geen mogelijkheden zijn voor een vrijstelling. Anderzijds wordt erkend dat 'iedere pensioenregeling dient te worden getoetst op basis van de essentiële kenmerken. Vanwege de karakteristieken van een pensioenfonds concentreert de beoordeling of een btw-vrijstelling van toepassing is zich in belangrijke mate op het risicodragerschap, dat bij de beleggers/deelnemers moet liggen en niet bij het pensioenfonds.' Dit is voor de Pensioenfederatie een belangrijke erkenning, omdat blindstaren (en al het beleid toespitsen) op één rechtszaak daarom onwenselijk is. Het risicodragerschap is de laatste jaren duidelijk verschoven naar de deelnemers in het pensioenfonds. Niet de werkgever, niet het instituut pensioenfonds, maar het collectief van deelnemers dat het pensioenfonds vormt, draagt de risico’s. 

Verder valt op dat de staatsecretaris de termen ‘substantieel risico’ en ‘direct risico’ lopen hetzelfde vindt. De Pensioenfederatie vindt het onjuist dat de staatssecretaris deze termen op één hoop gooit. Wij willen ervoor waken dat in Nederland een eigen interpretatie wordt gegeven aan toetsingscriteria die voortvloeien uit de Europese rechtspraak. 

Overigens is de Pensioenfederatie nog in afwachting van een reactie op een brief aan de staatssecretaris waarin de pensioensector schetst hoe en waarom het niet nodig is om btw in rekening te brengen bij pensioenbeheer.

Ministerie van Financiën / Pensioenfederatie