Minister Koolmees beantwoordt nadere vragen Eerste Kamer over evaluatie Wvbp

Op 28 september jl. heeft minister Koolmees van SZW een brief aan de Eerste kamer gestuurd. Hij gaat in deze brief in op de vragen van de fracties van D66 en PvdA bij de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvpb).

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie