Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019 vastgesteld

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2019 vastgesteld.

Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren. Ook voor de automatische waardeoverdrachten die in de loop van 2019 van start gaan, wordt gebruik gemaakt van deze factoren. Ten opzichte van 2018 is in de grondslagen alleen de gehanteerde rekenrente aangepast naar 1,577%.

Bron: Pensioenfederatie