Pensioenfederatie is verbaasd over forse kostenstijging DNB en AFM

De minister van Financiën heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd dat in 2019 en daarna de toezichtkosten fors gaan stijgen.

DNB en AFM verwachten in 2019 en 2020 omvangrijke onvoorziene uitgaven te hebben, die niet zouden kunnen worden opgevangen binnen het bestaande kostenkader. Het gaat hierbij over de gevolgen van Brexit voor het financiële toezicht en de dubbele huisvestingslasten van DNB als gevolg van de renovatie van het hoofdkantoor van DNB. De flexibele schil van AFM wordt in 2019 verhoogd met 7,7 miljoen euro en in 2020 met 5,2 miljoen euro. Naar verwachting zullen de kosten ook na 2020 oplopen.

Bij DNB zal de Brexit gevolgen hebben voor de flexibele schil in 2019 en 2020 met 1 miljoen euro. Daarnaast neemt de flexibele schil in 2019 toe met 4,4 miljoen vanwege de dubbele huisvestingskosten en in 2020 met 6,9 miljoen euro. Ook wordt nu al aangegeven dat in de periode 2021-2024 extra kosten voor huisvesting aan de orde zullen zijn.

De Pensioenfederatie dringt al lange tijd aan op herintroductie van de overheidsbijdrage. Gezien de fors oplopende budgetoverschrijding bij DNB en AFM, is er alle reden om deze overheidsbijdrage weer in te voeren. Ook toezichtkosten slaan in het geval van pensioenfondsen indirect neer bij pensioendeelnemers. Pensioenfondsen worden door dezelfde toezichthouders terecht gemaand om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. De Pensioenfederatie vindt de kostenstijging voor het toezicht mede frappant in het licht van de eerder aangekondigde taakstelling die juist tot kostenreductie zou moeten leiden.

Bron: Pensioenfederatie / ministerie van Financiën