Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid vragen aandacht voor ontbrekende premie bij faillissementen

Op 9 juni 2020 heeft de Pensioenfederatie samen met de Stichting van de Arbeid bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht gevraagd voor de ontbrekende premie bij faillissementen.

Het betreft de regeling die pensioen beschermt door het UWV achterstallige pensioenpremie te laten betalen in het geval van faillissement van de werkgever. De werknemer moet die premie zelf aanvragen bij het UWV maar veel mensen doen dat niet. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo vinden sommige mensen de aanvraag te ingewikkeld, en sommige mensen komen soms niet eens in aanraking met het UWV. Er zijn zelfs situaties bekend waar nog geen derde van de mensen een aanvraag doet.

Een eenvoudige oplossing is pensioenfondsen de vordering te laten doen namens de werknemers. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat dit proces efficiënter kan verlopen zowel bij het UWV als bij de pensioenuitvoeringsorganisaties. Hiervoor is het nodig de wet aan te passen.

Door het groeiende aantal te verwachten faillissementen is het belang van deze aanpassing des te groter. Als de aanpassing van de wet een lange doorlooptijd heeft, zouden pensioenfondsen met een noodmaatregel geholpen kunnen worden.

Bron: Pensioenfederatie / Stichting van de Arbeid