Ontwerpbesluit wijziging regeling nettopensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brief met het ontwerpbesluit houdende een wijziging van het besluit uitvoering Pensioenwet en de wet Verplichte beroepspensioenregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging betreft de regeling nettopensioen.

De  voorlegging van het ontwerpbesluit verloopt  via een voorhangprocedure. De termijn waarbinnen de Kamer zich kan uitspreken over het ontwerpbesluit is uitgesteld tot 2 juni a.s. Na deze procedure zal het ontwerpbesluit naar de Raad van State voor advies worden gestuurd. 

Bron: Pensioenfederatie