verkiezingen slider

Verkiezingen 2021

Stemmen voor een waardevol pensioen is niet voor niets de titel van het jaarcongres van de Pensioenfederatie in 2020. De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 staan voor de deur. Een cruciale periode breekt aan voor de nadere vormgeving van het toekomstige pensioenstelsel en de transitie daar naartoe.

We concentreren ons in onze input voor de verkiezingen op de volgende onderwerpen

  • Het nieuwe pensioencontract
  • De arbeidsmarkt
  • Het ontzorgen van mensen bij het maken van keuzes
  • Verantwoord beleggen

Met deze bijdrage willen wij de dialoog over bestendig beleid voor de pensioensector stimuleren. Ook schetsen wij randvoorwaarden om tot dit beleid te kunnen komen.

In het position paper Publiek-privaat investeren in een duurzame toekomst van Nederland schetsen wij randvoorwaarden om te komen tot publieke-private beleggingen om belangrijke maatschappelijke transities mogelijk te maken.

Daarnaast is het van belang om ons niet volledig blind te staren op nationale discussies. Nederland maakt deel uit van de Europese Unie. De Pensioenfederatie vindt het belangrijk om pro-actief over Europese initiatieven mee te denken. Waar nodig kan dat op kritische wijze. De Nederlandse pensioendeelnemer en gepensioneerde is er echter niet bij gebaat om Europa de rug toe te keren. Dat lichten wij toe in onze bijdrage Europa en pensioen vraagt om evenwichtig en behoedzaam handelen.