Werkgroep Woordvoerders

De werkgroep Woordvoerders bestaat uit perswoordvoerders van pensioenfondsen en van de Pensioenfederatie. De werkgroep komt maandelijks bijeen om informatie uit te wisselen over onderwerpen die in de media aan de orde (kunnen) komen en die uitstralingseffecten (kunnen) hebben naar meerdere fondsen of naar de sector als geheel.

De werkgroep Woordvoerders bestaat uit:

Ria van der Steen, PMT (voorrzitter)
David van As, Bpf. Bouw
Jos van Dijk, ABP
Tjitte Faber, Pensioenfonds Rail & OV
Ellen Habermehl, PGGM
Tine van Heerikhuize, Bpf. Detailhandel
Asha Khoenkhoen, ABP
Monique Orriëns, Pensioenfonds PGB
Eugenie Polman, Pensioenfonds Horeca & Catering
Rutger Schuil, PME
Wouter Thalen, PFZW
Pim Nusselder, Pensioenfederatie (secretaris)