Handreiking Code Pensioenfondsen

Met deze Handreiking Code Pensioenfondsen richten we ons primair op het pensioenfondsbestuur en geven we aanknopingspunten voor de implementatie van de Code Pensioenfondsen.

De Code Pensioenfondsen is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit-beginsel.’ Het volledig volgen van alle normen uit de Code is dus niet verplicht. Wel wordt ieder fonds geacht aan te kunnen geven waarom het bepaalde afwijkende keuzes heeft gemaakt.

In het proces van implementatie van de Code heeft de Pensioenfederatie een handreiking code pensioenfondsenopgesteld. Met deze handreiking richten wij ons primair op het bestuur van de pensioenfondsen en geven we aanknopingspunten voor de implementatie van de Code. 

Op 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden als document van zelfregulering van de sector. Per 1 juli 2014 is de Code ook wettelijk verankerd in de Pensioenwet.