Handreiking Pensioencommunicatie 2015 (digitaal communiceren + berichtenbox)

De Handreiking Pensioencommunicatie 2015 (digitaal communiceren + berichtenbox) geeft onder andere inzicht in de nieuwe mogelijkheden om wettelijk verplichte communicatie op digitale wijze aan deelnemers aan te bieden.

De nieuwe Wet pensioencommunicatie verruimt de mogelijkheden voor pensioenfondsen om - onder voorwaarden - hun wettelijk verplichte communicatie op digitale wijze aan de deelnemers aan te bieden. Dit document biedt inzicht in de nieuwe mogelijkheden en praktische uitwerkingen. Een middel waar specifiek aandacht aan wordt besteed is de Berichtenbox van MijnOverheid. Pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om hier gebruik van te maken voor wettelijke communicatie. De voor- en nadelen van dit middel komen in dit servicedocument aan bod.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet pensioencommunicatie maakt de Pensioenfederatie een drieluik van servicedocumenten. Dit is het eerste document. De andere twee documenten volgen later dit jaar. 

  • Overzicht wijzigingen Wet pensioencommunicatie
  • Communiceren over het nieuwe FTK

De Handreiking Pensioencommunicatie 2015 (digitaal communiceren + berichtenbox) is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.