Handreiking Pensioencommunicatie 2015 (wijziging wet)

In de handreiking Wet Pensioencommunicatie staan we stil bij de wijzigingen die voortvloeien uit deze nieuwe wet. 

Dit deel begint met een schematisch overzicht van welke uitingen voor welke doelgroep wanneer moeten worden verstrekt. Vervolgens worden alle nieuwe of aangepaste onderdelen van de Wet Pensioencommunicatie afzonderlijk behandeld. De teksten in deze handreiking zijn afgestemd met SZW en AFM.