Handreiking Zorgvuldige besluitvorming

De Handreiking Zorgvuldige besluitvorming is geschreven voor en door de pensioensector. Het heeft als doel om bestuurders van pensioenfondsen te ondersteunen bij de bestuurlijke besluitvorming en bij het afleggen van verantwoording daarover.

Besluitvormingsprocessen die nu vaak meer impliciet plaatsvinden, worden via een stappenplan expliciet gemaakt door een systematische en transparante werkwijze. Met dit stappenplan in de Handreiking Zorgvuldige besluitvorming voldoet het bestuur ook aan artikel 105, tweede lid Pensioenwet, de Beleidsregel geschikt­heid van DNB en norm 8 van de Code Pensioenfondsen.

De Handreiking Zorgvuldige besluitvorming is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt de handreiking hier downloaden zodra u bent ingelogd.