Rapporten Pensioenfederatie toekomst pensioenstelsel

De afgelopen maanden is in de pensioensector voortvarend gewerkt aan het onderzoek naar de twee varianten van een nieuw pensioencontract die uit de eerdere analyse van de Sociaal-Economische Raad (SER) als interessant naar voren kwamen, én die door staatssecretaris Klijnsma in de Perspectiefnota ook werden omarmd.

toekomst pensioenstelsel

Het onderzoek is gedaan op basis van gegevensbestanden van tien pensioenfondsen. Het onderzoek werd verricht door vier werkgroepen, die de twee varianten (de ambitieovereenkomst zonder zekerheidsmaat en het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling) ieder toetsten op een van de volgende vier onderdelen: 

Zie ook: Pensioenvarianten doorstaan praktijktoets