Servicedocument APF

Dit document gaat over de introductie van een Algemeen Pensioenfonds (APF). 

Per 1 januari 2016 is de nieuwe wetgeving Algemeen Pensioenfonds in werking getreden. Gelet hierop is het servicedocument APF geactualiseerd. De nieuwe wetgeving is een wens van werkgevers, werknemers en de politiek om een nieuwe pensioenuitvoerder mogelijk te maken.

Het servicedocument APF is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het document hier downloaden zodra u bent ingelogd.