Servicedocument Wet verbeterde premieregeling

In het servicedocument Wet verbeterde premieregeling vindt u uitleg over deze wet die op 1 september 2016 in werking is getreden. Deze wet maakt doorbeleggen na de pensioendatum mogelijk en beoogt dat deelnemers in een premie- of kapitaalovereenkomst een hoger pensioen kunnen bereiken.

Het servicedocument bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van de Wet verbeterde premieregeling. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende processen van besluitvorming door sociale partners, het pensioenfonds en de deelnemers.

Openstaande vragen reikwijdte Wet verbeterde premieregeling beantwoord
In de inleiding van het servicedocument Wet verbeterde premieregeling (op pag. 5) dat u sinds 28 juli 2016 op onze website kunt vinden, melden wij dat de lagere regelgeving nog onduidelijkheden bevatte. Deze onduidelijkheden zijn inmiddels weggenomen. In de ledenmail van woensdag 10 augustus hebben wij u de antwoorden op de vragen gegeven. De ledenmail met antwoorden kunt u hier teruglezen.

Het servicedocument Wet verbeterde premieregeling is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het document hier downloaden zodra u bent ingelogd.