Transitie naar nieuwe pensioenregeling

Met dit document tracht de Pensioenfederatie haar leden op weg te helpen bij het overgaan naar een nieuwe pensioenregeling of substantiële wijziging van de bestaande pensioenregeling.

Het document Transitie naar nieuwe pensioenregeling is een handvat om het proces van besluitvorming over en de implementatie van een nieuwe pensioenregeling gestructureerd en effectief te laten verlopen. In het document komen onder andere de opdrachtaanvaarding, de risicohouding bij het beleggingsbeleid en de haalbaarheidstoets aan de orde.

Dit document is een geactualiseerde versie van het document dat de Pensioenfederatie in september 2013 uitgaf in verband met mogelijke introductie van het reële pensioencontract

Transitie naar nieuwe pensioenregeling is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.