Voorbeelddocumenten Compliance: Integriteit bij vastgoedbeleggingen

Deze Compliance-documenten betreffen de aandachtsgebieden Integriteit bij vastgoedbeleggingen.

Vastgoed maakt vaak een groot deel uit van de beleggingsportefeuilles. Fraude en belangenverstrengeling vormen grote risico’s bij het beleggen in vastgoed.

In aanvulling op de bestaande compliance-regelingen adviseert een VB/OPF-werkgroep hoe pensioenfondsen hun integriteit bij beleggen kunnen behouden. De werkgroep heeft drie soorten beheersmaatregelen uitgewerkt. Welke maatregel van toepassing is op een fonds hangt af van de manier waarop in vastgoed wordt belegd (direct, via beursgenoteerde aandelen of via private vastgoedfondsen).

In geval van uitbesteding is het verstandig de beheersmaatregelen op te nemen in de SLA met de uitvoeringsorganisatie. Ten slotte benadrukt de werkgroep dat het pensioenfondsbestuur te allen tijde eindverantwoordelijk blijft voor het beleggingsbeleid.

Zie ook:
- Voorbeelddocumenten Compliance: Rapportage & Monitoring en Business
- Voorbeelddocumenten Compliance: Strategie en Governance

.