India20151102_094709-header

SDMO

Stichting Duurzame (Micro)pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO) werkt samen met lokale organisaties om collectieve pensioenvoorzieningen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden op te zetten. De stichting is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Inzet Pensioenfederatie

SDMO wil vooral kennis en ervaring delen. Op die manier geven Nederlandse pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en verzekeraars uiting aan hun maatschappelijke betrokkenheid.

Nieuws en achtergronden

Veel mensen in ontwikkelingslanden hebben geen pensioenvoorziening. Dat geldt zeker voor mensen die in de informele sector werken. In India spaart slechts 10% van de mensen voor de oude dag. Van de ouderen moet 71% nog werken om in leven te blijven. Velen leven in bittere armoede.

In Afrika werkt ongeveer 80 tot 90% van de bevolking in de informele sector zonder toegang tot sociale voorzieningen. In het verleden waren kinderen vaak de pensioenvoorziening. Zij zorgden later voor hun ouders als die oud werden. Die sociale cohesie is enorm afgenomen. Kinderen trekken weg van het platteland om in steden werk te vinden. Ouderen zijn meer op zichzelf aangewezen en moeten vaak van heel weinig rondkomen omdat zij geen enkele vorm van oudedagsvoorziening hebben.
SDMO wil vooral lokale organisaties helpen om een micropensioenproject op te zetten, waarbij het de bedoeling is dat die organisaties binnen vijf jaar het project zelfstandig kunnen beheren.

Projecten
SDMO begeleidt op dit moment een project in India en een project in Ghana.

India
In 2011 is een micropensioenproject in India gestart in samenwerking met de lokale DHAN Foundation in het zuiden van India.
Het doel van het pilotproject was om na een periode van vijf jaar (per eind 2016) 25.000 deelnemers te hebben bereikt. Dit doel werd al na vier jaar gehaald. De pilot is een succes en het micropensioenproject draagt bij aan het terugdringen van de armoede onder de deelnemers. SDMO wil het micropensioenproject in India verder ondersteunen, om de doelstelling van de DHAN Foundation (200.000 deelnemers in 2020) te halen.

Ghana
In 2014 heeft SDMO een haalbaarheidsstudie van de organisatie Enviu ondersteund om ook in Ghana een micropensioenproject te starten. Bij een positieve uitkomst zou Enviu op zoek gaan naar investeerders, zodat het lokale bedrijf Pension Trust Ghana Limited het project zou gaan uitvoeren. De uitkomst was dat er – ondanks risico’s zoals de slechte economische situatie en de hoge inflatie in Ghana - er in principe goede mogelijkheden zijn voor een micropensioenproject.
Geïnteresseerde investeerders hebben aangeven dat Enviu eerst nog een aantal zaken moet regelen, zoals de vergunning en een betrouwbaar IT-systeem. 2016 wordt gebruikt als een overgangsjaar om volledig klaar te zijn voor de start met investeerders.
De ambitie van het pensioenproject in Ghana is stevig: het doel is om in vijf jaar tijd 500.000 deelnemers te krijgen (en te behouden).

Meer informatie over de stichting en haar projecten is te vinden op de website www.stichtingdmo.nl.

(Laatst bijgewerkt november 2016)

 

Openbare documenten

Jaarverslag SDMO (2015)