thema communicatie (1200-200)

Werkgeverschecklist

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het verhogen van het pensioenbewustzijn. Met de Checklist werkgever kunnen zij op eenvoudige wijze pensioeninformatie verstrekken aan hun (nieuwe/toekomstige) medewerkers.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat werkgevers hun (nieuwe/toekomstige) medewerkers goed informeren over belangrijke onderdelen van de pensioenregeling, zoals die vermeld staan op de eerste laag van Pensioen 1-2-3.

  • De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben samen met de Stichting van de Arbeid in 2015 de werkgeverschecklist ‘Wegwijs in het pensioen’ ontwikkeld.
Nieuws en achtergronden

Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat het pensioenbewustzijn van medewerkers stijgt als hun werkgever met enige regelmaat aandacht aan het onderwerp 'pensioen' besteedt. Ook voor werkgevers is het goed om aandacht te besteden aan pensioen, het is tenslotte een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde.

Het gebruik van de Checklist werkgever is niet verplicht. De Stichting van Arbeid evalueert in 2017/2018 de Wet pensioencommunicatie om te bezien of werkgevers hun rol in de communicatie over pensioen beter zijn gaan invullen. In de evaluatie zal ook de werkgeverschecklist aan bod komen.

De checklist is generiek opgesteld, maar kan in samenwerking met de pensioenuitvoerder op maat worden gemaakt.

Meer informatie?
Het format van de Checklist werkgever, al het materiaal van Pensioen 1-2-3 en de stijlgids zijn te vinden op de website van Pensioen 1-2-3.

Openbare documenten