thema communicatie (1200-200)

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde informatie over de belangrijkste onderdelen van zijn pensioenregeling. In de Wet pensioencommunicatie is bepaald dat laag 1 van Pensioen 1-2-3 aan deelnemers wordt gestuurd. Het gebruik van Pensioen 1-2-3 is per 1 juli 2016 verplicht.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is blij dat het kabinet het sectorinitiatief Pensioen 1-2-3 omarmt en dat Pensioen 1-2-3 wettelijk is verankerd. De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat deelnemers goed inzicht krijgen in hun pensioen. Ook is de herkenbaarheid en eenduidigheid van informatie door het gebruik van iconen en een vaste volgorde prettig voor de deelnemer.

  • De Pensioenfederatie initieert de ontwikkeling van uniforme modellen voor Pensioen 1-2-3 voor de pensioensector, en evalueert en verbetert deze. Dit doet zij in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en hun leden.
Nieuws en achtergronden

Pensioen 1-2-3 informeert nieuwe, bestaande en potentiële deelnemers over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling door belangrijke vragen te beantwoorden:

  • Wat biedt de pensioenregeling wel en wat niet?
  • Hoe wordt het pensioen opgebouwd?
  • Welke keuzes heeft de deelnemer zelf?
  • Hoe zeker is het pensioen?
  • Welke kosten maakt de pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet de deelnemer in actie komen?

Pensioen 1-2-3 is een communicatiemiddel dat uit drie lagen bestaat, met een vast aantal onderwerpen, teksten en iconen. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt:

  • Laag 1: De pensioenregeling “in 5 minuten”. In deze eerste laag worden de belangrijkste onderdelen genoemd.
  • Laag 2: De pensioenregeling “in 30 minuten”. Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.
  • Laag 3: De pensioenregeling “in detail”. Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in digitale vorm. In een digitale omgeving kan de deelnemer gemakkelijk doorklikken naar laag 2 en/of laag 3 en naar MijnPensioenoverzicht.nl voor een check hoe hij ervoor staat.

Voor wie?
Pensioen 1-2-3 moet op de website van de pensioenuitvoerder beschikbaar zijn. Deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2016. Voor deelnemers die al voor  juli 2016 gewezen deelnemer of gepensioneerd waren, geldt de verplichting niet.

Wettelijk kader
De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 in werking getreden. In deze is opgenomen dat laag 1 van Pensioen 1-2-3 de startbrief vervangt. Een nieuwe deelnemer moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn Pensioen 1-2-3 ontvangen hebben, digitaal of schriftelijk. Per 1 juli 2016 is het gebruik van Pensioen 1-2-3 verplicht.

Meer informatie?

Al het materiaal, de stijlgids en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op www.pensioen123.nl.

Openbare documenten