thema communicatie (1200-200)

Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker is onderdeel van Pensioen 1-2-3. Het doel van de Pensioenvergelijker is de deelnemer duidelijk maken dat pensioenregelingen van elkaar verschillen en dat het nuttig is om deze verschillen te bekijken.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de Pensioenvergelijker ontwikkeld. Gedurende dit proces zijn verschillende concepten getest bij deelnemers.

Nieuws en achtergronden

De Wet pensioencommunicatie stelt dat de Pensioenvergelijker vanaf 1 juli 2016 beschikbaar moet zijn voor deelnemers van een pensioenregeling. De Pensioenvergelijker bevat de volgende informatie:

  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet
  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet
  • informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw
  • de risico’s omtrent de pensioenuitkering
  • de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan

De Pensioenvergelijker is op verschillende momenten nuttig:

  • tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek
  • als de deelnemer zelf iets aanvullends wil regelen
  • als eerste stap bij waardeoverdracht

De deelnemer vult de Pensioenvergelijker in met behulp van laag 1 van het Pensioen 1-2-3 van twee verschillende pensioenregelingen. De volgorde van de stappen en iconen op de Pensioenvergelijker komen overeen met die op Pensioen 1-2-3. De informatie op de ingevulde Pensioenvergelijker is persoonlijk: de deelnemer kent zelf belang toe aan de verschillen. Zo kan hij de keuzes maken die het best bij zijn persoonlijke situatie passen.

Voor het gemak van de deelnemer adviseren de pensioenkoepels hun leden om de ‘eigen’ helft op de Pensioenvergelijker voor-ingevuld aan te bieden.

Meer informatie?
Het format van de Pensioenvergelijker, al het materiaal van Pensioen 1-2-3 en de stijlgids zijn te vinden op de website van Pensioen 1-2-3.

Openbare documenten