thema communicatie (1200-200)

Reputatie

Het Nederlands pensioenstelsel is het beste ter wereld, oordeelde Mercer in het najaar van 2018. Het vertrouwen in het stelsel is in Nederland echter laag. State Street liet in 2018 zien dat werkenden in Nederland het minste pensioen verwachten, terwijl de pensioenuitkering in Nederland het hoogst is vergeleken met andere landen.

State Street - voorjaar 2018Bron: State Street, voorjaar 2018
Inzet Pensioenfederatie

Vertrouwen en draagvlak zijn enorm belangrijk voor ons pensioenstelsel. Daarom werkt de Pensioenfederatie samen met haar leden aan het herstel van vertrouwen door:

  • Samen met partners als Wijzer in geldzaken en Nibud te werken aan toegankelijke informatie over pensioen
  • Gastlessen over pensioen te geven op MBO-scholen
  • Een platform of campagnes over pensioen te ontwikkelen die jongeren aanspreken, zoals 'Nu iets doen aan je pensioen'
  • (Deelnemers)onderzoek te laten uitvoeren
  • Een sterke Ombudsman Pensioenen te installeren
Nieuws en achtergronden

Door samen ons pensioen te regelen, collectief en solidair, zijn we wereldwijd bezien een topspeler in het pensioenveld. Om dat zo te houden, is het belangrijk om ons stelsel zodanig aan te passen dat het kan inspelen op maatschappelijke veranderingen. Denk aan de stijgende levensverwachting en aan veranderingen op de arbeidsmarkt waarbij we zien dat veel mensen niet in dienst zijn bij een werkgever maar werken als zzp’er. Ook een eigentijds stelsel heeft een breed draagvlak nodig. Reputatie is daarbij één ding, maar de 'inhoud' moet ook betrouwbaar en transparant geregeld zijn.

De Pensioenfederatie en haar leden besteden veel aandacht aan: