thema communicatie (1200-200)

Reputatie

Het buitenland kijkt verlekkerd naar ons pensioenstelsel. Nergens ter wereld is er ten opzichte van het nationale inkomen zo veel gespaard voor de oude dag en het aantal arme ouderen bij ons is laag. Toch mopperen we in Nederland over ons pensioen. Te lang heeft het idee geleefd dat ons pensioen volkomen zeker is. Maar pensioenfondsen kunnen die veronderstelde zekerheid niet bieden. In de vele jaren dat een pensioen wordt opgebouwd, kan immers veel gebeuren.

Inzet Pensioenfederatie

Vertrouwen en draagvlak zijn enorm belangrijk voor ons pensioenstelsel. Daarom werkt de Pensioenfederatie samen met haar leden aan het herstel van vertrouwen door:

 • de voordelen van ons stelsel voor het voetlicht te brengen;
 • op dagelijkse basis contacten te onderhouden met journalisten;
 • te werken aan een modernisering van het pensioenstelsel;
 • een platform of campagnes te ontwikkelen, zoals de Tijd van je leven;
 • (deelnemers)onderzoek te laten uitvoeren.
Nieuws en achtergronden

Door samen ons pensioen te regelen, collectief en solidair, zijn we wereldwijd bezien een topspeler in het pensioenveld. Desondanks is er op dit moment weinig vertrouwen in ons pensioenstelsel. Ons pensioen bleek minder zeker dan verondersteld en dat zorgt begrijpelijkerwijs voor gevoelens van onzekerheid, twijfel en boosheid.

Het is belangrijk om ons stelsel zodanig aan te passen dat het kan inspelen op maatschappelijke veranderingen. Denk aan de stijgende levensverwachting en aan veranderingen op de arbeidsmarkt waarbij we zien dat veel mensen niet in dienst zijn bij een werkgever maar werken als zzp’er. Ook een eigentijds stelsel heeft een breed draagvlak nodig. Reputatie is daarbij één ding, maar de ‘inhoud’ moet ook betrouwbaar en transparant geregeld zijn.

De Pensioenfederatie en haar leden besteden veel aandacht aan:

 • het verantwoord beleggen van pensioengelden
 • transparantie van kosten
 • goed bestuur
 • heldere en eerlijke communicatie

Deelnemersonderzoek
De Pensioenfederatie heeft een deelnemersonderzoek (2016) laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat men meer vertrouwen in het pensioenstelsel heeft naarmate men meer pensioenkennis heeft, en dat onzekerheid over maatschappelijke ontwikkelingen een sterke invloed in negatieve zin hebben op het sentiment.

Enkele conclusies uit dit rapport zijn:

 • Er is weinig vertrouwen, maar ook weinig concrete kritiek
  Nagenoeg driekwart van de werknemers die pensioen opbouwen, spreekt een matig tot laag vertrouwen uit in het huidige pensioenstelsel. Een derde van hen kan dit gevoel niet onderbouwen met feiten. 14% wijt dit aan een gevoel van onzekerheid over de toekomst.
 • Er is onzekerheid en boosheid over maatschappelijke ontwikkelingen
  Slechts 40% van de antwoorden die het matige en lage vertrouwen verklaren, hebben een directe link met de pensioensector. 
Openbare documenten