thema communicatie (1200-200)

Reputatie

Het Nederlands pensioenstelsel is het beste ter wereld, oordeelde Mercer in het najaar van 2020. Het vertrouwen in het stelsel is in Nederland echter laag. State Street liet in 2018 zien dat werkenden in Nederland het minste pensioen verwachten, terwijl de pensioenuitkering in Nederland het hoogst is vergeleken met andere landen.

State Street - voorjaar 2018Bron: State Street, voorjaar 2018
Inzet Pensioenfederatie

Vertrouwen en draagvlak zijn enorm belangrijk voor ons pensioenstelsel. Daarom werkt de Pensioenfederatie samen met haar leden aan het herstel van vertrouwen door:

  • Samen met partners als Wijzer in geldzaken en Nibud te werken aan toegankelijke informatie over pensioen
  • Gastlessen over pensioen te geven op MBO-scholen
  • Een platform of campagnes over pensioen te ontwikkelen die jongeren aanspreken, zoals 'Nu iets doen aan je pensioen'
  • (Deelnemers) onderzoek te laten uitvoeren
  • Een sterke Ombudsman Pensioenen
Nieuws en achtergronden

Door samen ons pensioen te regelen, collectief en solidair, zijn we wereldwijd bezien een topspeler in het pensioenveld. Om dat zo te houden, is het belangrijk om ons stelsel zodanig aan te passen dat het kan inspelen op maatschappelijke veranderingen. Denk aan de stijgende levensverwachting en aan veranderingen op de arbeidsmarkt waarbij we zien dat veel mensen niet in dienst zijn bij een werkgever maar werken als zzp’er. Ook een eigentijds stelsel heeft een breed draagvlak nodig. Reputatie is daarbij één ding, maar de 'inhoud' moet ook betrouwbaar en transparant geregeld zijn.

Dat was een van de redenen om tot een nieuw pensioenstelsel te komen. Werkgevers en werknemers leggen samen premie in en pensioenfondsen beleggen de premie, zodat het bedrag groeit. De hoogte van het uiteindelijk pensioen is dus niet vooraf hard toe te zeggen. Want beleggingen kunnen mee- of tegenvallen. Toe nu toe is dat wel gebeurd, want die harde toezegging kon tot jaren geleden vaak worden gehaald. Nu niet meer: er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en mensen veranderen vaker van baan of gaan als zelfstandige werken. Het resultaat is dat, om die harde toezegging te halen, veel geld in de buffer moet blijven en pensioenen vaak niet worden geïndexeerd. Straks wordt dat anders.

In 2019 bereikten werkgevers- en werknemersorganisaties met de overheid een akkoord. In dit pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenopbouw verandert. Gaat het goed met de beleggingen, dan stijgt de verwachte pensioenuitkering. Gaat het minder, dan daalt het verwachte pensioen. Zo wordt duidelijk hoe pensioen meebeweegt met de economische ontwikkelingen. Deze wijze van communiceren zal naar verwachting bijdragen aan meer vertrouwen in pensioen. Het wordt transparanter en persoonlijker.

De Pensioenfederatie en haar leden besteden veel aandacht aan: