thema communicatie (1200-200)

UPO

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft de deelnemer en zijn eventuele partner en kind(eren) een jaarlijks overzicht van de actuele pensioenopbouw bij zijn pensioenfonds.

In de koepelwerkgroep UPO werken het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie samen met hun leden aan de update en ontwikkeling van (nieuwe) UPO-modellen.

Inzet Pensioenfederatie

De UPO-modellen moeten duidelijk zijn voor de deelnemer en zo goed mogelijk uitvoerbaar zijn voor de diverse regelingen. Er vindt daarom regelmatig een evaluatie plaats.

Nieuws en achtergronden

Pensioenfondsen en verzekeraars zijn wettelijk verplicht hun deelnemers van adequate informatie te voorzien over hun pensioenregelingen. De wetgeving voor pensioencommunicatie ziet het UPO als een jaarlijkse verantwoording van de pensioenopbouw. Voor het totaalplaatje wordt verwezen naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Het UPO dat sinds 2017 wordt verstuurd is korter, overzichtelijker en herkenbaarder doordat de beeldtaal door het gebruik van iconen aansluit bij Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker.

Het UPO 2019 wordt, als gevolg van de IORP II-richtlijn en tegen het advies van de pensioenkoepels in, juist uitgebreid met enkele informatieonderdelen. Onder meer het reglementair te bereiken pensioen wordt (weer) verplicht opgenomen. Het UPO 2020 moet het te bereiken pensioen in drie scenario’s op basis van de Uniforme Rekenmethodiek gaan tonen; het UPO-template moet hierop nog worden aangepast.

Meer informatie?
De UPO-modellen, de handleiding en antwoord op veelgestelde vragen zijn te vinden op de UPO-website.

Openbare documenten