thema vermogensbeheer (1200-200)

Vermogensbeheer

Pensioenfondsen beleggen om te zorgen dat de premies die deelnemers nu betalen, een goed inkomen voor de oude dag opleveren. De horizon om te investeren is daarom zeer lang. Zowel nationaal als internationaal investeren pensioenfondsen in verschillende typen beleggingen, die ook op de lange termijn waardevol zijn. De balans tussen rendement en risico staat daarbij centraal. Verantwoord beleggen past goed bij de waarden van de pensioensector, werknemers en werkgevers. Bestuurders van pensioenfondsen zien dat een goed pensioen niet alleen draait om inkomen voor later, maar ook om de wereld van later.