1. Communicatie met het brede publiek

Wat communiceren wij als pensioensector met ‘de Nederlander’ over het nieuwe pensioenstelsel, de nieuwe pensioencontracten en de transitie ernaar toe? Hoe zorgen we dat wat wij vertellen duidelijk is voor iedereen, waarbij deelnemers vaak meerdere pensioenuitvoerders hebben van wie zij informatie krijgen?

Op initiatief van het ministerie van SZW hebben diverse stakeholders  een aanpak en roadmap uitgewerkt voor de communicatie met het brede publiek over de transitie naar de nieuwe regels voor pensioen. Belangrijkste doel van die aanpak: draagvlak voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en vertrouwen in pensioen. De Pensioenfederatie werkt die communicatie-aanpak samen met SZW en andere stakeholders verder uit en stelt daarnaast samen met leden een handreiking op voor communicatie van pensioenfondsen.

Doel

Het project van de Pensioenfederatie heeft als doel:

  1. Input geven aan het ministerie van SZW en andere stakeholders m.b.t. specifieke issues zodat de communicatie met het brede publiek is afgestemd op zaken die specifiek spelen bij (deelnemers van) pensioenfondsen.
  2. Een aanpak voor pensioenfondsen uitwerken die bruikbaar is voor duidelijke en vertrouwenwekkende communicatie tijdens transitie en die aansluit op de aanpak van SZW.

Voor vragen en opmerkingen over het project Communicatie met het brede publiek kunt u mailen naar roadmap@pensioenfederatie.nl.

Meer over het project

In dit document leest u meer over het doel en de scope van het project, de samenhang met andere projecten, ziet u wie er in het projectteam zitten, en leest u welke werkwijze en resultaten het projectteam nastreeft.

De communicatiestrategie

U vindt hier in een video meer informatie over de gezamenlijke communicatiestrategie.

Handreiking voor communicatie

U vindt hier de handreiking voor communicatie van pensioenfondsen en meer informatie daarover.