1. Communicatie met het brede publiek

Op initiatief van het ministerie van SZW hebben diverse stakeholders op hoofdlijnen een aanpak en roadmap uitgewerkt voor communicatie met het brede publiek over de transitie naar de nieuwe pensioenregels. De aanpak moet zorgen voor vertrouwen in en draagvlak voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De Pensioenfederatie gaat nu met leden die aanpak verder uitwerken.

De aanpak bestaat in ieder geval uit twee onderdelen:

  • Wegnemen misverstanden
  • Communicatie over de transitie
Doel

Het project van de Pensioenfederatie heeft als doel:

  1. Input geven aan SZW m.b.t. specifieke issues zodat de communicatie met het brede publiek is afgestemd op zaken die specifiek te maken hebben met pensioenfondsen/deelnemers bij pensioenfondsen.
  2. Een aanpak voor pensioenfondsen uitwerken die bruikbaar is tijdens transitie en die aansluit op de aanpak van SZW.

Voor vragen en opmerkingen over het project Communicatie met het brede publiek kunt u mailen naar roadmap@pensioenfederatie.nl.