7. Digitalisering communicatie

Pensioenfondsen maken geleidelijk meer en meer gebruik van digitale communicatie. Toch blijft het lastig om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden. Soms komt dat door belemmeringen in pensioenwetgeving, soms door onbekendheid met vraagstukken zoals omgang met data. Ook speelt de vraag wat wel en niet ethisch is en wat deelnemers vinden passen bij de rol van een pensioenfonds.

De projectgroep wil een bijdrage leveren aan verdere digitalisering, door in te zoomen op een aantal subonderwerpen:

  • Gebruik van persoonsgegevens
  • Hoe omgaan met specifieke groepen (zeer klein pensioen, laaggeletterden, deelnemers in het buitenland, etc.)
  • Simultaan gebruiken van verschillende kanalen: wat is wenselijk en mogelijk?
  • Digitalisering bij de overheid
  • Belemmeringen in pensioenwetgeving