5. Keuzebegeleiding

De deelnemer krijgt straks een aantal nieuwe, soms impactvolle keuzes voorgelegd. Het wetsvoorstel WTP spreekt over een verplichting tot het inrichten van een (digitale) tool voor keuzebegeleiding. Maar ook zonder die wettelijke verplichting voelen fondsen de opdracht om deelnemers goed te begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Dat geldt straks in het nieuwe stelsel, en dat geldt ook nu al. Bij veel deelnemers zijn de reeds bestaande keuzemogelijkheden nu nog onvoldoende bekend. Daar begint de opdracht dan ook: hoe krijgen we de deelnemer bewust van de mogelijkheden om zijn pensioen op maat te maken?

Wanneer dat bewustzijn er is, kan de werkelijke keuzebegeleiding starten: hoe kan een deelnemer de meest passende keuze maken? Wat kan hij of zij begrijpen, welke stappen doorloopt de deelnemer en hoe voldoet een uitvoerder aan zijn zorgplicht? Welke rol kunnen werkgevers vervullen bij het begeleiden van deelnemers? En wat zijn voor verschillende groepen deelnemers verstandige en verantwoorde standaardkeuzes? Op die vragen zoekt dit project een antwoord.  

Dit project beoogt inzichten te verzamelen over onder meer:

  • De gedragsaspecten rondom het maken van financiële keuzes.
  • Het aanbieden van de keuzes (als één pakket, en als aparte keuze).
  • Juridische aspecten, o.a. rondom zorgplicht en de afbakening tussen adviseren en informeren.
  • Mogelijke ‘journeys’ voor het oriënteren op en maken van keuzes.
  • Integreren van de keuze in bredere pensioencommunicatie en dienstverlening van een fonds.
  • Veelbelovende bestaande initiatieven op het gebied van keuzebegeleiding.

Servicedocument & planning
De projectgroep beoogt rond 1 juli 2022 de bevindingen te publiceren in een servicedocument voor de leden van de Pensioenfederatie. Zij kunnen vervolgens zelf én in samenwerking met anderen aan de slag met de verzamelde inzichten en praktijklessen.

Participerende partijen
In dit project participeren communicatieprofessionals en een jurist van de volgende partijen: ABN-AMRO Pensioenfonds, APG, AZL, Blue Sky Group, Pensioenfonds DSM, Pensioenfonds ING, MN, Pensioenfederatie, Pensioenfonds Hoogovens, Pensioenfonds ING, Philips Pensioenfonds, PGB, PGGM, PME en TKP.