5. Keuzebegeleiding

De deelnemer krijgt straks een aantal nieuwe, soms impactvolle keuzes voorgelegd. Het wetsvoorstel WTP spreekt over een verplichting tot het inrichten van een digitale tool voor keuzebegeleiding. Hoe kan een deelnemer de meest passende keuze maken? Wat kan hij of zij begrijpen, welke stappen doorloopt de deelnemer en hoe voldoet een uitvoerder aan zijn zorgplicht?  Daarnaast zijn de huidige keuzemogelijkheden vaak onbekend bij deelnemers. Hoe zorgen we ervoor dat zij gebruiken maken van alle (voor hen) relevante keuzemogelijkheden en hoe begeleiden we hen daar zo goed mogelijk bij?

Dit project beoogt inzichten te verzamelen m.b.t. tot:

  • De gedragsaspecten rondom het maken van financiële keuzes
  • Het aanbieden van de keuzes (als één pakket, als aparte keuze)
  • Juridische aspecten, o.a. m.b.t. zorgplicht die relevant zijn voor communicatie
  • Mogelijke ‘journeys’ voor het oriënteren op en maken van de keuze
  • Integreren van de keuze in bredere pensioencommunicatie en dienstverlening van een fonds