Over ons

Beleidsagenda

De beleidsagenda van de Pensioenfederatie voor 2018 is gepubliceerd. Het is een brede en strategische beleidsagenda. De arbeidsmarkt, de financiële markten, de demografie en de veranderende maatschappelijke opvattingen over solidariteit en keuzevrijheid: het zijn allemaal zaken die nu spelen in de pensioensector.

In de beleidsagenda 2018 zijn de uitdagingen beschreven waar de Pensioenfederatie voor staat en vanuit welk vertrekpunt ze deze uitdagingen tegemoet treedt. De opzet van de beleidsagenda is: van buiten naar binnen. Zo worden eerst de samenhangende veranderingen die impact hebben op de pensioensector beschreven en vervolgens wordt per thema ingegaan op de beleidsdoelstelling en de inzet van de Pensioenfederatie. Ook actuele dossiers komen aan bod met de daarmee samenhangende in het parlement aanhangige wetgeving en aangekondigde wetsevaluaties.