Over ons

Werkprogramma

Het werkprogramma (voorheen: beleidsagenda) van de Pensioenfederatie voor 2019 is gepubliceerd. Het beschrijft op welke thema’s de Pensioenfederatie zich inzet voor de leden. In het werkprogramma laten we zien aan onze leden en andere geïnteresseerden wat de uitdagingen en ambities zijn en hoe we kunnen samenwerken om stappen vooruit te zetten.

In 2019 maken we samen met de leden strategische keuzes en bouwen we verder aan een visie op de toekomst van pensioen. Speerpunten daarbij zijn voor de Pensioenfederatie het bieden van een pensioen dat door deelnemers als waardevol wordt ervaren, duurzaamheid en verantwoord beleggen, digitalisering en innovatie, en diversiteit in de pensioenfondsbesturen. Onze inzet is dat beleid en toezicht effectief zijn aan hun doel en dat op efficiënte wijze bereiken. Om daarvoor te zorgen is een wendbare Pensioenfederatie nodig, die de leden verenigt, verbindt en vertegenwoordigt in een snel veranderende wereld.