2. Pensioencommunicatie over de nieuwe regeling

Dit project beoogt inzichten en best practices te verzamelen met betrekking tot een breed aantal (vaak verplichte) communicatiemomenten en -materialen. Het gaat zowel om de juridische aspecten (wat moet en wat mag), de administratieve aspecten (wat zijn de mogelijkheden en wat is realistisch qua tijdspad) en de communicatieve aspecten (waar is behoefte aan, wat begrijpen verschillende doelgroepen en wat draagt bij aan de overall doelen?). Doel is op een rij te zetten welke informatie over pensioen deelnemers van pensioenfondsen in basis nodig hebben en hoe die het beste gecommuniceerd kan worden.

Op dit moment is het voornemen dit project op te zetten met een serie deelprojecten:

  • Welke gegevens zijn hier zichtbaar?
  • Het pensioenoverzicht en een tussentijds (vereenvoudigd) overzicht bij wijzigingen
  • Het tonen van de drie URM-scenario’s in de navigatiemetafoor
  • Het Pensioen 1-2-3 (of een alternatief)
  • De informatie die een deelnemer ontvangt bij start deelname
  • Standaardmodel Flexibele premieovereenkomst (c.q. Wet verbeterde premieregeling)
  • De wijze waarop het opgebouwde pensioenkapitaal en het verwachte pensioen gecommuniceerd wordt.

Naar verwachting worden binnen de deelprojecten verschillende templates en basisdocumenten uitgewerkt.

Deelproject eenduidige en begrijpelijke taal: