Brochure voor Elkaar

Met de brochure 'Voor Elkaar' beoogt de Pensioenfederatie meer inzicht te geven in de ontwikkeling en de positie van collectieve pensioenen in Nederland. Het boekje neemt u in vogelvlucht mee van de oorsprong van ons pensioenstelsel tot aan heden en toekomst.