Handboek overname premiebetaling door UWV bij faillissement werkgever

Het handboek Overname premiebetaling door UWV bij faillissement werkgever is bedoeld om het faillissement proces, voor zowel UWV als voor de pensioenuitvoerders, inzichtelijk te maken.

Beschreven is de hoofdlijn van het proces, welke partijen hierbij betrokken zijn en wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Ook wordt ingegaan op de relevante wetgeving artikel 61 t/m 68 van de Werkeloosheidswet (WW) en de aandachtpunten per processtap. Tot slot wordt een aantal uitzonderingen beschreven.

U kunt het handboek downloaden, zodra u bent ingelogd.