Handreiking Integraal risicomanagement voor pensioenfondsen

De handreiking Integraal risicomanagement voor pensioenfondsen is bedoeld voor bestuursleden van pensioenfondsen. Zij hebben te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid voor het integrale risicomanagement van hun pensioenfonds.

Doel van deze handreiking is om het denken over risico’s te versterken en concrete aanknopingspunten te geven voor de aanpak van integraal risicomanagement. De handreiking bevat een model, een stappenplan en een uitgebreidere behandeling van integraal risicomanagement.

Risicomanagement begint met risicobewustzijn en gezond verstand, en verdiept zich met kennis en een voortdurend kritische houding. U kunt de handreiking Integraal risicomanangement hier downloaden, zodra u bent ingelogd.