Handreiking voor het verminderen van administratieve lasten bij beslaglegging op pensioenuitkeringen

Voor de pensioensector is het van belang dat de uitvoering van pensioenprocessen efficiënt en daarmee tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Daarom is de Pensioenfederatie in samenwerking met pensioenfondsen en pensioenuitvoerders altijd op zoek naar verbeteringen en innovaties.

De High Level Group gegevensverstrekking (HLG) van de Pensioenfederatie heeft onderzoek gedaan naar het beslagleggingsproces op pensioenuitkeringen. Dit betreft het proces waarin via schriftelijke communicatie met gerechtsdeurwaarders informatie wordt uitgewisseld. Vanuit de analyse en op basis van gesprekken met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is vastgesteld dat dit proces geautomatiseerd uitgevoerd kan worden. De automatiseringsgraad is dermate hoog dat het beslagleggingsproces zonder tussenkomst van een medewerker uitgevoerd kan worden.

Dit geautomatiseerde proces kan, afhankelijk van de volumes, in uw organisatie leiden tot een daling van de uitvoeringskosten en bijdragen aan de kwaliteit en tijdigheid van dit proces. Deze automatisering is overigens alleen mogelijk als uw organisatie meer dan 200 verzoeken om informatie per maand verwerkt.

De handreiking geeft inzicht in de automatiseringsmogelijkheden van het beslagleggingsproces op pensioenuitkeringen en hoe u dit kunt aanvragen (E-VOI en E-derdenbeslag).

U kunt de handreiking voor het verminderen van administratieve lasten bij beslaglegging op pensioenuitkeringen downloaden, zodra u bent ingelogd.