Servicedocument Communicatieplan als onderdeel van het implementatieplan

De Pensioenfederatie heeft het servicedocument 'Communicatieplan als onderdeel van het implementatieplan' gepubliceerd.

Het document gaat eerst in op de verschillende periodes waarin het pensioenfonds met deelnemers communiceert. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen in het communicatieplan. Daarna volgt een overzicht van de bepalingen over het communicatieplan zoals die zijn opgenomen in de Wet toekomst pensioenen, de Memorie van toelichting en de lagere regelgeving.

Als de wet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, wordt zo nodig een update van het servicedocument uitgebracht.

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.