Servicedocument IORP II-richtlijn

Het servicedocument IORP II-richtlijn heeft allereerst ten doel inzicht te geven in de gevolgen die de Implementatiewet van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORP II-richtlijn) heeft voor pensioenfondsen.

In september 2018 brachten wij een eerste versie van dit servicedocument uit, toen nog gebaseerd op de teksten van het wetsvoorstel en van concept lagere regelgeving. Het servicedocument is in begin 2019 geactualiseerd op basis van de definitieve wet- en regelgeving.

Daarnaast bevat dit servicedocument handvatten voor de concrete invulling van de sleutelfuncties, waarover pensioenfondsen naar aanleiding van de IORP II-richtlijn moeten beschikken. Deze handvatten kunnen behulpzaam zijn bij het op maat inrichten van de sleutelfuncties.

U kunt het servicedocument downloaden, zodra u bent ingelogd.