Servicedocument IORP II-richtlijn

Het servicedocument IORP II-richtlijn heeft allereerst ten doel inzicht te geven in de gevolgen die het wetsvoorstel heeft voor pensioenfondsen.

Daarbij merken wij op dat het servicedocument gebaseerd is op de teksten van het wetsvoorstel en van concept lagere regelgeving. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en de Eerste Kamer nog kan leiden tot wijzigingen in de definitieve teksten. Zodra het wetsvoorstel is aangenomen en de lagere regelgeving is gepubliceerd, zal het servicedocument worden geactualiseerd.

Daarnaast bevat dit servicedocument handvatten voor de concrete invulling van de sleutelfuncties, waarover pensioenfondsen naar aanleiding van de IORP II-richtlijn moeten beschikken. Deze handvatten kunnen behulpzaam zijn bij het op maat inrichten van de sleutelfuncties.

U kunt het servicedocument downloaden, zodra u bent ingelogd.