6. Risicohouding onderzoeken

De wetgever vindt het van belang dat de nieuwe pensioenregeling past bij de risicopreferentie van deelnemers en pensioengerechtigden. Deze houding moet per (relevant) leeftijdscohort worden vastgesteld.

Momenteel zijn verschillende methodieken in gebruik om de risicohouding te meten, die bestaat uit risicobereidheid en risicocapaciteit. De vraag is in hoeverre er een verband is tussen de antwoorden van respondenten en het gedrag van dezelfde respondenten in de praktijk. Verschillende onderzoeken naar methodes om risicobereidheid in kaart te brengen laten zien dat de onderzochte methoden geen consistent beeld opleveren als deze herhaald worden en de antwoorden met name afhangen van de emotie op het moment van onderzoek. Het kunnen karakteriseren van cohorten blijkt ook complex. Aan de andere kant zijn er uitvoerders (waaronder verzekeraars) die stellen effectieve methoden te hebben.

Gegeven de huidige wetgeving moet een aanpak ontwikkeld worden, die werkbaar is en samengaat met goed doordacht beleid. Het doel van de projectgroep is inzichten te verzamelen met betrekking tot de wijze waarop de sector het beste invulling kan geven aan de wettelijke verplichting.