Website (1)

8 communicatie-projecten

Door de transitie naar het nieuwe stelsel en de nieuwe wet (WTP) staan er diverse belangrijke ontwikkelingen op het gebied van pensioencommunicatie op stapel. Samen met communicatiespecialisten uit de sector is een overzicht gemaakt van communicatiethema’s/-projecten waar pensioenfondsen voor een (min of meer) gelijke uitdaging staan. Die willen – en soms moeten – we de komende jaren als sector gezamenlijk oppakken.

Doel Pensioenfederatie

Doel van de Pensioenfederatie is hierbij om leden te faciliteren op een efficiënte manier tot effectieve communicatie te komen. Daarom pakken we dit projectmatig aan. Dat geeft inzicht in:

  • Aan welke communicatiethema’s/-projecten wordt gewerkt, door wie en wanneer;
  • Wat de doelen, op te leveren resultaten, tussentijdse mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden zijn;
  • Wat samenhang en verbanden zijn tussen de communicatiethema’s en andere onderwerpen;
  • Waar leden kunnen aanhaken, bijdragen, deelnemen;
  • De inzichten, aanbevelingen, adviezen en openstaande zaken er zijn.

Het centraal verzamelen van de stand van zaken, inzichten en aanbevelingen is nodig om - gezien de diversiteit aan onderwerpen en grote uitdagingen daarbij -  de komende jaren goed en duidelijk te communiceren.

Een overzicht van de acht communicatiethema’s vindt u hierna. Dit overzicht wordt, samen met achterliggende documenten, voorbeeldmaterialen en aanbevelingen de komende tijd uitgewerkt.