Header dtvjl

De tijd van je leven

Veel Nederlanders, en in het bijzonder jongeren, denken dat er straks geen pensioen voor hen is. Met de campagne ‘de tijd van je leven' wil de sector dit veranderen. De communicatie moet bijdragen aan herstel van vertrouwen door pensioen onder de aandacht brengen op die momenten waarop het relevant is. De campagne richt zich op jongeren tussen de 25 en 35 jaar.

Naamloos
Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de initiatiefnemer van De tijd van je leven. Via de website www.detijdvanjeleven.nl en met berichten op sociale media, waaronder Facebook, brengt de Pensioenfederatie de waarde en het belang van pensioen onder de aandacht bij de doelgroep. De campagne bestaat uit één concrete boodschap met een duidelijke actie: ‘Check voordat je tekent, wat dit voor je pensioen betekent’. Bij een verandering in het leven (life-event) is vaak een handtekening nodig. Op de website staat per verandering wat er voor het pensioen gecheckt moet worden en waar die informatie te vinden is. De website is ‘mobile-first’ ontwikkeld. Dat betekent dat de website op mobiel het beste werkt. Dit is gedaan omdat 95% van de bezoekers de website op hun mobiel bezoeken.

De leden van de Pensioenfederatie kunnen het bereik van de campagne vergroten en het effect van de campagne versterken door in hun fondscommunicatie met de eigen jongere deelnemers naar www.detijdvanjeleven.nl te verwijzen.

Nieuws en achtergronden

Sinds 2014 brengt de Pensioenfederatie 'De tijd van je leven' via een online mediacampagne bij het jonge publiek onder de aandacht. De tijd van je leven richt zich op jongeren, omdat deze groep over het algemeen moeilijk te bereiken is met pensioeninformatie. De campagne wordt veelvuldig bijgesteld doordat de inzichten in en ervaringen met de doelgroep en communicatie over pensioen continu worden verwerkt.

Wijzigingen in de aanpak en het platform worden besproken met het campagneteam en de commissie Communicatie van de Pensioenfederatie.

De tijd van je leven op sociale media
Naast de website vormen Facebook, Instagram en YouTube een belangrijk onderdeel van de online (media)campagne. Op die kanalen ziet de doelgroep actuele berichten waarin ze zichzelf herkennen en daardoor geprikkeld worden om de website te bezoeken. Op de website worden bezoekers vervolgens getriggerd na te denken over de gevolgen van veranderingen in het leven en keuzes die zij maken en de invloed ervan op het pensioen. Checklists helpen om in actie te komen. Daarnaast kunnen bezoekers hun vragen stellen die bij de financiële gidsen van Kandoor terecht komen.

Onderzoek 
Aan het concept detijdvanjeleven.nl liggen diverse onderzoeken en inzichten ten grondslag. Zo is er onder andere een neuro-onderzoek verricht, worden alle (campagne)concepten vooraf getest, zijn er deelnemersonderzoeken uitgevoerd en worden zaken zoals het mediagebruik en de informatiebehoefte onder de doelgroep continu in kaart gebracht. Op de website detijdvanjeleven.nl en in de mediacampagne worden metingen uitgevoerd waarvan de resultaten via een factsheet met de leden worden gedeeld.

Resultaten 
De resultaten van de campagne worden periodiek via een ledenmail met de leden gedeeld.

Openbare documenten
Besloten documenten