thema communicatie (1200-200)

Detijdvanjeleven.nl

Veel Nederlanders, en in het bijzonder jongeren, denken dat er straks geen pensioen voor hen is. Met het platform 'De Tijd van je Leven' wil de sector dit veranderen. De communicatie moet bijdragen aan herstel van vertrouwen en de kernboodschap: ‘er is voor mij later nog pensioen’ overbrengen.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de initiatiefnemer van het platform 'De Tijd van je Leven'. Via de website www.detijdvanjeleven.nl en met berichten op Facebook brengt de Pensioenfederatie dagelijks de waarde en het belang van pensioen laagdrempelig onder de aandacht bij de doelgroep van 25 tot 35-jarigen.

De leden van de Pensioenfederatie, die de content en boodschappen op www.detijdvanjeleven.nl gebruiken in hun fondscommunicatie met de eigen jongere deelnemers, kunnen het effect van het platform versterken. Ook is het voor de leden mogelijk om op De Tijd van je Leven een (klein) onderzoek uit te voeren.

Nieuws en achtergronden

Sinds 2014 brengt de Pensioenfederatie 'De Tijd van je Leven' via een online mediacampagne bij het jonge publiek onder de aandacht. In 2018 is een logo in combinatie met een pay-off ‘Blik vooruit op De Tijd van je Leven’ ontwikkeld. Vooruitblikken is wat we op een positieve manier op De Tijd van je Leven aan de doelgroep willen meegeven. Daarom is de combinatie van Blik vooruit en De Tijd van je leven een belangrijke paraplu om het ‘later’ naar het ‘nu’ te halen. En het biedt leuke haakjes voor contentcreatie. Wijzigingen op het platform gebeuren in overleg met het campagneteam en de commissie Communicatie.

Nieuwsbrief en Facebook
De bezoekers van de website kunnen zich abonneren op een maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat relevante actualiteiten en tips die helpen om De Tijd van je Leven een leven lang te laten duren. Naast de website vormen Facebook, Instagram en YouTube een belangrijk onderdeel van de online campagne. Op die kanalen krijgt de doelgroep actuele berichten te zien waarin ze zichzelf herkennen, waardoor ze geprikkeld worden om de website te bezoeken. Op de website wordt de bezoeker getriggerd na te denken over de gevolgen van veranderingen en keuzes in het leven voor het pensioen en kan zij er terecht met vragen. De Facebookpagina heeft tot op heden circa 15.400 likes.

Onderzoek
Aan het concept detijdvanjeleven.nl liggen diverse onderzoeken en inzichten ten grondslag. Zo is er onder andere een neuro-onderzoek verricht, zijn er deelnemersonderzoeken uitgevoerd en zijn zaken zoals het mediagebruik en de informatiebehoefte onder de doelgroep in kaart gebracht. Op de website De Tijd van je Leven en in de mediacampagne voeren we wekelijks onderzoeken uit. Waaronder A/B testen en tests gericht op het effect van de inzet van een bepaalde uiting. We onderzoeken welke onderwerpen en formuleringen de doelgroep aanspreken. Zodra we valide resultaten hebben, worden die met de leden gedeeld.

Resultaten
Steeds meer jongeren uit de doelgroep weten detijdvanjeleven.nl te vinden: 81% van de bezoekers is afkomstig uit de doelgroep 25-35 jarigen. Tot en met 15 november 2018 is de website 332.903 keer bezocht. 31% van de bezoeken is een herhaalbezoek. Bezoekers kijken gemiddeld 3 minuten op de website rond.