thema communicatie (1200-200)

Financiële educatie op het mbo

Door kinderen en jongeren al vroeg te leren hoe met geld om te gaan, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid. Pensioen is onderdeel van financiën en zou daarom onderdeel van financiële educatie moeten zijn. Dat is nu nog niet het geval.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is partner van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door tijdens de Week van het geld lessen over financiële educatie te geven op basisscholen en middelbare scholen.

Voor de pensioensector zijn mbo studenten een belangrijke doelgroep om financiële educatie over pensioen te geven. Zij betreden relatief jong de arbeidsmarkt en komen dan in aanraking met arbeidsvoorwaarden zoals pensioen en beschikken over eigen geld: het salaris. Wijzer in geldzaken heeft verschillende lessen over financiën voor verschillende doelgroepen, maar nog niet voor het mbo en nog niet over pensioen. Daarom heeft de Pensioenfederatie zich in 2017 aangesloten bij het initiatief ‘Isla Mañana – aan de slag met je oude dag’. Dit lesprogramma over pensioen is een initiatief van PFZW en Zwitserleven. De betrokkenheid van de Pensioenfederatie bij Isla Mañana brengt extra kosten met zich mee die overlappen met de structurele bijdrage die de Pensioenfederatie aan Wijzer in geldzaken betaalt. Terwijl het ontwikkelen en aanbieden van lesmateriaal iets is wat Wijzer in geldzaken voor diverse andere doelgroepen wel doet. Daarom is de Pensioenfederatie in gesprek gegaan met Wijzer in geldzaken of zij voor de doelgroep mbo studenten een les over pensioen kunnen ontwikkelen. Dat heeft ertoe geleid dat Wijzer in geldzaken onlangs samen met de Pensioenfederatie een partij heeft uitgekozen die het lesmateriaal over pensioen voor mbo studenten gaat ontwikkelen en dit bij mbo scholen gaat aanbieden.

De Pensioenfederatie is betrokken bij de ontwikkeling van deze pensioenles, die zowel door de docent zelf als door gastdocenten gegeven kan worden. Daardoor is de kans groter dat het onderwerp pensioen in de klas wordt behandeld. Een gastles wordt aangeboden om de docent te ‘ontlasten’. Voor pensioenfondsen is dit een kans om zelf in contact te komen met een relevante doelgroep: toekomstige deelnemers. Bij het plannen van de gastles is het mogelijk om een match te maken tussen opleidingsrichting en gastdocent van een bepaald pensioenfonds. Het lesmateriaal wordt medio oktober 2019 opgeleverd en ingezet in 2020.

Nieuws en achtergronden

In de zomer van 2017 heeft de Pensioenfederatie zich aangesloten bij het initiatief ‘Isla Mañana – aan de slag met je oude dag’ van Zwitserleven en PFZW. Dat is een lesprogramma over pensioen voor mbo-studenten. Isla Mañana wordt tijdens een gastles gegeven en heeft als doel om op een speelse, laagdrempelige en interactieve manier basiskennis over pensioen te geven en het pensioenbewustzijn van leerlingen op het mbo te vergroten. Zo is het onderwerp pensioen niet meer onbekend als ze na het afronden van hun studie met de arbeidsvoorwaarde pensioen in aanraking komen.

Hieronder een overzicht van het aantal gastlessen dat afgelopen jaren met Isla Mañana is gegeven. Het aantal gastlessen is toegenomen sinds de Pensioenfederatie zich bij dit initiatief heeft aangesloten.

Jaartal Aantal gastlessen gegeven
2016 45
2017 107
2018 122
Januari-juli 2019 62, waarvan 50 tijdens de Week van het geld in maart

Als het nieuwe lesmateriaal klaar is voor gebruik, wordt de samenwerking met Isla Mañana beëindigd. De Pensioenfederatie zal zich dan alleen inzetten voor het geven en inplannen van gastlessen met het lesmateriaal dat momenteel in samenwerking met Wijzer in geldzaken wordt ontwikkeld.

Openbare documenten
  • Hier vindt u een filmpje van de gastles die Shaktie Rambaran Mishre tijdens de Week van het geld 2019 heeft gegeven.